Đề bài: Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc (lớp 12).

Bài làm

Loading...

“Vi hành” là một trong những truyện ngắn tiêu biểu cho bút pháp văn xuôi hiện đại và nghệ thuật châm biếm sắc sảo của những truyện, kí Nguyễn Ái Quốc ra đời vào đầu những năm 20 của thế kỉ XX. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh ra đời cũng như mục đích sáng tác truyện ngắn này của Nguyễn Ái Quốc.

Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn “Vi hành”. Vào năm 1922, thực dân Pháp đưa vua Khải Định của nước ta sang “mẫu quốc”, nhân cái cuộc đấu xảo được tổ chức ở Mác Xây. Việc chúng đưa vua Khải Định sang Pháp là có mục đích của chúng, một mặt nhằm giả vờ đối đãi tốt với Khải Định, một mặt lừa dân chúng chính quốc về chính sách bảo hộ của Pháp ở Việt Nam đã thành công và được nhân dân Việt Nam rất hưởng ứng đón nhận. Khi sang Pháp, Khải Đinh đã bộc lộ rõ con người thật của mình, một ông vua bù nhìn, ngu dốt, lố lăng khiến cho nhân dân Việt Nam vô cùng bất bình.

Loading...

Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Ái Quốc cũng đang hoạt động bên Pháp. Người đã viết “Vi hành” để cùng các tác phẩm khác như vở kịch “Con rồng tre”, truyện ngắn “Lời than vãn của bà Trưng Trắc”,… để tập trung đả kích vua bù nhìn Khải Định khi y sang Pháp và có những hành động lố lăng, làm xấu mặt nhân dân Việt Nam. Tác phẩm “Vi hành” được viết bằng tiếng Pháp, đăng trên báo Nhân đạo, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Pháp, số ra ngày 19/2/1923. Truyện ngắn “Vi hành” đã được dịch ra ra tiếng việt, tiêu biểu là bản dịch của Phạm Huy Thông in trong tập “Truyện và kí” của Nguyễn Ái Quốc, (NXB Văn học Hà Nội, 1974).

Xem thêm:  Phân tích chứng minh tính dân tộc trong thơ Tố Hữu

Vậy truyện ngắn “Vi hành” được Nguyễn Ái Quốc sáng tác ra với mục đích gì? Mục đích chính của truyện ngắn là vạch trần bộ mặt thật của Khải Định, một ông vua bán nước, ông vua bù nhìn, ngu dốt và nhân cách xấu xa. Truyện ngắn “Vi hành” còn đả kích mạnh mẽ vào thực dân Pháp với chính sách khai hóa, bảo hộ thâm động và hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chúng (cho lũ mật thám thường xuyên theo dõi Nguyễn Ái Quốc và các thanh niên Việt Nam yêu nước ).

Nguyễn Aí Quốc đã dùng ngòi bút sắc sảo của mình để viết lên những truyện ngắn có giá trị sâu sắc, và “Vi hành” cũng là một trong số những tác phẩm có giá trị sâu sắc của Người.